Trang chủ Biên tập  Mục lục tác giả Văn học - Luận
Âm nhạc Lịch sử  Thơ Chuyển ngữ Văn học Nhật
Ẩm thực Ngôn ngữ Thơ Việt Văn cổ
Dáng nét Quê Hương Phóng sự Truyện - Ký - Biên khảo Văn học Ngoại
Dân tộc, Văn hoá học Quê Hương - Phong tục Tư tưởng - Thời đại Văn Hiện Đại
Giáo dục Triết học Phật học
 liên lạc :
chimviet2000@yahoo.fr
Số 2 / 14-8-2000

 
Quê Hương-Phong tục
. Nguyễn Dư :
- Thằng Bù Nhìn , Thằng Phỗng
Phong tục về sinh đẻ
. Nguyên Lạc / Nguyễn Dư trả lời: 
- Trở lại vấn đề Hà Nội băm sáu phố phường - Tam thập lục kế
Thơ 
. Huỳnh Mạnh Tiên : 
- Hoa-tạ-từ   Cá mè nước mắm me
- mươi đầu truyện một chùm thơ để cổng
. Đinh Trường Chinh: 
- Vực & gió
. Nguyễn Hồi Thủ :
- Ngậm ngải tìm trầm
. Nguyễn Nam Trân : 
- Quê Nội
. Nguyễn Phước Nguyên : 
- Đơn âm đêm
. Thận Nhiên :
- Ngược gió
Văn ký - Biên khảo
. Miêng : - Song sinh - Tự tin
. Xuân Sương : - Thư Paris
. Vũ Hồi Nguyên : - Lời nói một buổi chiều
Văn Ngoại 

. Nguyễn Thị Chân Quỳnh dịch : - Chim  (nguyên tác : Dame Daphne DU MAURIER ) 
. Thái Kim Lan dịch : - Iris - Huệ tím ( nguyên tác Hermann Hesse )
Văn học - Giáo dục 

. Huỳnh Ái Tông : - Nguồn Gốc Chữ Quốc ngữ
. Huỳnh Mạnh Tiên : - Mơ xa lại nghĩ gần . Đời mấy kẻ tri âm
. Quách Thanh Tâm : -  Thơ thiền Lý-Trần hay đường về cõi Phật qua thơ văn xưa
. Nguyễn Hồi Thủ :   - Quả đất quê hương  (  - Dẫn nhập  : Lịch sử của lịch sử  - Chương I : Thời đại toàn cầu
 
Lịch Sử 

. Nguyễn Đức Sơn : - Về một lối suy diễn xuyên tạc Lịch sử 
. Nguyễn Dư / Nguyên Thắng / Nguyên Đạo : - Ai giết Lê Lai  ?  Giặc Minh hay Lê Lợi ?
. Hồ Đắc Duy : - Ai giết Lê Lai  Giặc Minh hay Lê Lợi ?

**********

Để vào Trạm Chim Việt Cành Nam, xin dùng dịa chỉ : http://chimviet.free.fr
Trang hình ảnh
***
. Dáng Nét quê hương
. Những nẻo đường
Mục lục tác giả
Biên tập - Hộp thư - Trang bạn
Tìm bài theo tiết mục :
 
Trang chủ Biên tập  Mục lục tác giả Văn học - Luận
Âm nhạc Lịch sử  Thơ Chuyển ngữ Văn học Nhật
Ẩm thực Ngôn ngữ Thơ Việt Văn cổ
Dáng nét Quê Hương Phóng sự Truyện - Ký - Biên khảo Văn học Ngoại
Dân tộc, Văn hoá học Quê Hương - Phong tục Tư tưởng - Thời đại Văn Hiện Đại
Giáo dục Triết học Phật học
 liên lạc :
chimviet2000@yahoo.fr