Trang chủ Mục lục tác giả Biên tập 
Âm nhạc Ẩm thực Dân tộc, Văn hoá học Dáng nét Quê Hương
Giáo dục Lịch sử  Ngôn ngữ Phóng sự
Quê Hương - Phong tục Tư tưởng - Thời đại Thơ Việt Thơ Chuyển ngữ
Văn cổ Văn học - Luận Truyện - Ký - Biên khảo Văn học Nhật
Văn Hiện Đại Văn học Ngoại
liên lạc :
chimviet2000@yahoo.fr
Số 1 / 18-5-2000

 
Quê Hương-Phong tục
. Nguyễn Dư :
- Bảy đức Phật trong thế giới ta bà  - Một vài tiếng gọi trẻ con  - Thằng Cuội , Thằng Bờm , Thằng Mõ   - Trăm = 100 ? ba mươi sáu = 36 ?
Thơ 
. Huỳnh Mạnh Tiên : 
- Đặc Ân - Xử Lý Thơ Sáo - Bốc Thơ - Tranh Phụ Bản  - Trong Ta _ Hồ Như 
. Nguyên Huệ : 
- Ôi đầu tôi, cái kho hàng - Không Đề
. Nguyễn Nam Trân : 
- Phố bờ đê
. Phạm Tăng : 
- Vô đề
 
Văn ký - Biên khảo
. Trịnh Nguyên Phước :  - Phiếm Luận Về Thời Gian
. Miêng : - Trăn trối 
. Xuân Sương : - Mai Liên Kiều
. Nguyễn Hoàng Huy: - Mùa hoa loa kèn
. Vũ Hồi Nguyên : - Trò giải trí 
Văn Ngoại 
. Miêng dịch : - Đứa bé (nguyên tác: Alberto Moravia )
. Nguyễn Thị Chân Quỳnh dịch : - Gabriel-Ernest (nguyên tác : Saki) 
. Thái Kim Lan dịch : - Chuyện hóa thân của Bích Thảo ( nguyên tác Hermann Hesse )
Văn học - Giáo dục 

. Huỳnh Mạnh Tiên : - Không hề có thơ... trên mặt đất
. Quách Thanh Tâm : -  POESIE ET SPIRITUALITE DANS L'ANCIEN VIET NAM 
(A travers quelques exemples représentatifs)
. Hoàng Xuân-Hãn  : 
- (Phiên âm từ bản nôm, hiệu-đính và chú-thích)  : - Mục-liên bản hạnh 
- ( Phiên âm từ bản nôm : ) : - Chuyện Phật-đản trong văn nôm xưa
**********

Để vào Trạm Chim Việt Cành Nam, xin dùng dịa chỉ : http://chimviet.free.fr
Trang hình ảnh
***
. Dáng Nét quê hương
. Những nẻo đường
Mục lục tác giả
Biên tập - Hộp thư - Trang bạn
Tìm bài theo tiết mục :
 
Trang chủ Mục lục tác giả Biên tập 
Âm nhạc Ẩm thực Dân tộc, Văn hoá học Dáng nét Quê Hương
Giáo dục Lịch sử  Ngôn ngữ Phóng sự
Quê Hương - Phong tục Tư tưởng - Thời đại Thơ Việt Thơ Chuyển ngữ
Văn cổ Văn học - Luận Truyện - Ký - Biên khảo Văn học Nhật
Văn Hiện Đại Văn học Ngoại
liên lạc :
chimviet2000@yahoo.fr