Trang chủ Biên tập  Mục lục tác giả Văn học - Luận
Âm nhạc Lịch sử  Thơ Chuyển ngữ Văn học Nhật
Ẩm thực Ngôn ngữ Thơ Việt Văn cổ
Dáng nét Quê Hương Phóng sự Truyện - Ký - Biên khảo Văn học Ngoại
Dân tộc, Văn hoá học Quê Hương - Phong tục Tư tưởng - Thời đại Văn Hiện Đại
Giáo dục Triết học Phật học
 liên lạc :
chimviet2000@yahoo.fr
Số 1 / 18-5-2000

 
Quê Hương-Phong tục
. Nguyễn Dư :
- Bảy đức Phật trong thế giới ta bà  - Một vài tiếng gọi trẻ con  - Thằng Cuội , Thằng Bờm , Thằng Mõ   - Trăm = 100 ? ba mươi sáu = 36 ?
Thơ 
. Huỳnh Mạnh Tiên : 
- Đặc Ân - Xử Lý Thơ Sáo - Bốc Thơ - Tranh Phụ Bản  - Trong Ta _ Hồ Như 
. Nguyên Huệ : 
- Ôi đầu tôi, cái kho hàng - Không Đề
. Nguyễn Nam Trân : 
- Phố bờ đê
. Phạm Tăng : 
- Vô đề
 
Văn ký - Biên khảo
. Trịnh Nguyên Phước :  - Phiếm Luận Về Thời Gian
. Miêng : - Trăn trối 
. Xuân Sương : - Mai Liên Kiều
. Nguyễn Hoàng Huy: - Mùa hoa loa kèn
. Vũ Hồi Nguyên : - Trò giải trí 
Văn Ngoại 
. Miêng dịch : - Đứa bé (nguyên tác: Alberto Moravia )
. Nguyễn Thị Chân Quỳnh dịch : - Gabriel-Ernest (nguyên tác : Saki) 
. Thái Kim Lan dịch : - Chuyện hóa thân của Bích Thảo ( nguyên tác Hermann Hesse )
Văn học - Giáo dục 

. Huỳnh Mạnh Tiên : - Không hề có thơ... trên mặt đất
. Quách Thanh Tâm : -  POESIE ET SPIRITUALITE DANS L'ANCIEN VIET NAM 
(A travers quelques exemples représentatifs)
. Hoàng Xuân-Hãn  : 
- (Phiên âm từ bản nôm, hiệu-đính và chú-thích)  : - Mục-liên bản hạnh 
- ( Phiên âm từ bản nôm : ) : - Chuyện Phật-đản trong văn nôm xưa
**********

Để vào Trạm Chim Việt Cành Nam, xin dùng dịa chỉ : http://chimviet.free.fr
Trang hình ảnh
***
. Dáng Nét quê hương
. Những nẻo đường
Mục lục tác giả
Biên tập - Hộp thư - Trang bạn
Tìm bài theo tiết mục :
Trang chủ Biên tập  Mục lục tác giả Văn học - Luận
Âm nhạc Lịch sử  Thơ Chuyển ngữ Văn học Nhật
Ẩm thực Ngôn ngữ Thơ Việt Văn cổ
Dáng nét Quê Hương Phóng sự Truyện - Ký - Biên khảo Văn học Ngoại
Dân tộc, Văn hoá học Quê Hương - Phong tục Tư tưởng - Thời đại Văn Hiện Đại
Giáo dục Triết học Phật học
 liên lạc :
chimviet2000@yahoo.fr