Chim Việt Cành Nam             [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]

Thơ Huỳnh Mạnh Tiên
Đặc Ân

Mũ sẻ đá
Áo thụng quạ
Tôi
Ngôi thẩm phán bồi
Toàn quyền hất hàm:
"Hei Muei Pa Noon Kam Ko."

Thật bực mình
Đêm qua nằm mộng
Thấy mình nhẹ tay
Chỉ kết án phạm đồ 23 năm khổ sai

Tên phó thường dân lỡ
Chôm bà hàng xóm
Hai câu lục bát

04/1998
Mùa Phục sinh

 
Bốc Thơ
"Có một khoảng trời xanh kia
 Đâu phải chuyện đùa"-NĐT
Đã bo quá rồi
Không thể co hơn
Đã bộng quá rồi
Không thể rỗng hơn
Đã đau quá rồi
Không thể sáo hơn
Xa cách lắm rồi
Xa cách nào hơn
Viết và Đọc
                                     *
Ai đặt tảng đá cuối cùng
Bít kín mảng trời xanh
 
Xử Lý Thơ Sáo

Có bao giờ thẳng cao vỏ bút
Anh nghĩ mình ném trúng toàn thù
Có bao giờ trương cây đèn bão
Anh nghĩ hồn bấc triệt ánh sao
Có bao giờ nhăm nhi vương miện
Anh chợt nghe sậc sừ phần mảnh

Có khi nào
Bẻ đôi câu thơ
Anh hỏi lòng:
_ Cảm xúc thật không
 
 

Tranh Phụ Bản (*)

Con bói cá đỏ đen bờ bến mộng
Quả táo xanh đỏng đảnh mụ mùa mê
Môi rượu tiễn lưỡi vần vè khế ước
Thiếu nữ nhìn nghiêng
Thiếu nữ nhìn nghiêng: tóc rễ bồ đề 


CT (*) Đa tạ "Kẻ Đa Tình"(thơ TTD)
  và xa trao các họa sĩ TC, TTT, NT

 
Trong Ta _ Hồ Như
                  (Về trao CHT) 
Nâng niu một cội hồng 
Sang năm hẳn lộc bông 
Chấp tay chào tiếng vọng:
- Mươi năm gai lá ròng 
Vê tròn hai giọt lệ 
Lăn bi vào cõi không 
Chấp tay chào tiếng vọng:
- Quay về đôi nụ hồng
Chắt chiu một phương đông:
A ha ! Ta vầng hồng