Chim Việt Cành Nam             [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]
Vô đề
 
 

Nằm ngả lưng trên đất
Địa cầu sao thấy chật
Sông núi mặt nhăn nheo
Lửa nấu lòng sôi sục

Chen chúc trên mình đất
Lúc nhúc bao sinh vật
Nẩy sinh tự đất bùn
Chết lại thành bùn đất

Trái đất này ai xoay?
Trăng sao này ai quay?
Lửa mặt trời ai đốt?
Thế gian này ai bầy?

Tình cờ hay hữu ý
Tay Trời hay tay Quỷ
Vũ trụ dựng trận đài
Thiện Ác tranh ngôi vị

Thấy Quỷ không thấy Trời
Thấy thú, không thấy người
Trời thấy Quỷ lánh mặt
Người thấy thú im hơi

Quyền uy lấn át trời:
Hoàn vũ Quỷ lên ngôi
Luật sống bắt sinh vật
Ăn thịt nhau đời đời

Không ăn tất phải chết
Đã ăn tất phải giết
Loài nọ nuốt loài kia
Trọn kiếp gây oan nghiệt!

Nơi đâu có lòng từ
Chỉ giùm người cầu tu
Chắp tay thỉnh Đức Phật
Cúi đầu cầu Giê-Su.

Vô phương cầu cứu dỗi!
Không ai là không tội!
Muốn sống cần phải ăn
Đã ăn phải xám hối!

Thắc mắc chuyện Trời Đất
Băn khoăn lẽ Sống Còn!
Ích chi??
                  Ngủ: đẫy giấc,
                 Tỉnh dậy, đói, ăn ngon!
 

Phạm Tăng
 
 [ Trở Về ]