Trở Về   ]  [ Tác giả ]

Thu dạ 

Tiêu tiêu lạc diệp thanh 
Thác nhận vi sơ vũ 
Hô đồng xích môn khán 
Nguyệt quải khê nam thụ 

Zhong Choel (Trịnh Triệt 1536-1593) 
Đêm thu

Xạc xào nghe tiếng lá rơi
Ngỡ mưa nhỏ hạt bên ngoài trời đêm
Gọi nhỏ mở cửa ra xem
Trăng treo bên suối trên cành phía nam

Quỳnh Chi phóng dịch ( 23/9/2010) 

Thu đình

Lão nhân khán thử tịch
Mãn ốc thu dương minh
Kê trục thảo trùng khứ
Cúc hoa thẩm xứ minh

Kim Jong Hee (Kim Chính Hỉ 1784-1856 )
Vườn thu

Nắng thu trải khắp gian nhà
Lão ngồi chiếu cói trông ra ngoài vườn
Gà đuổi sâu trên đống rơm
Trong bụi hoa cúc thì thầm tiếng chi ...

Quỳnh Chi phóng dịch (24/10/2010)

 
Thập tuệ dao 

Điền gian thập tuệ thôn đồng ngữ 
Tận nhật đông tây bất mãn khuông 
Kim tuế ngải hòa nhân diệc xảo 
Tận thu di tuệ thượng quan thương 

I Dal ( Lý Đạt 1539-1612 )
Bài ca mót lúa 

Tiếng trẻ mót lúa ngoài đồng 
Suốt ngày mà giỏ vẫn không nhặt đầy
Năm nay quan lại có bài
Thu cả lúa mót cất đầy kho riêng 
 

Quỳnh Chi phỏng dịch ( 26/10/2010) 

Hoằng Khánh tự 

Thu thảo tiền triều tự 
Tàn bi học sĩ văn 
Thiên niên hữu lưu thủy 
Lạc nhật kiến quy vân 

Baek Gwang-Hun ( Bạch Quang Huân 1537-1582)
Chùa Hoằng Khánh 

Cỏ thu phủ mái chùa xưa 
Bài văn tiến sĩ trên bia đã mờ
Ngàn năm nước chảy lững lờ
Trong chiều lặng ngắm mây xưa trở về 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 22/10/2010) 

Khê thượng thu hứng 

Vũ quyển vân quy mộ thiên bích 
Tây phong nhập lâm minh sách sách 
Khê cầm vong cơ lập đa thời 
Hốt nhiên quyết khởi phi vô tích 

I Hwang (Lý Hoằng 1501-1570)
Thu bên suối

Sau mưa xanh biếc trời chiều 
Mây bay, rừng lá xạc xào gió thu
Chim dừng bên suối mộng mơ
Vụt bay đi chẳng vết mờ dấu chân 

Quỳnh Chi phỏng dịch ( 25/10/2010) 

Sơn tự 

Tự tại bạch vân trung 
Bạch vân tăng bất tảo 
Khách lai môn thủy khai 
Vạn hác tùng hoa lão 

I Dal ( Lý Đạt 1539-1612 )
Chùa trên núi

Chùa cao khuất trong tầng mây
Sư không quét để mây bay trắng chùa
Khách lên mới mở cổng vô
Rừng thông cổ thụ bao mùa nở hoa 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 26/10/2010)

Trở Về   ]  [ Tác giả ]