Trang chủ Biên tập  Mục lục tác giả Văn học - Luận
Âm nhạc Lịch sử  Thơ Chuyển ngữ Văn học Nhật
Ẩm thực Ngôn ngữ Thơ Việt Văn cổ
Dáng nét Quê Hương Phóng sự Truyện - Ký - Biên khảo Văn học Ngoại
Dân tộc, Văn hoá học Quê Hương - Phong tục Tư tưởng - Thời đại Văn Hiện Đại
Giáo dục Triết học Phật học
 liên lạc :
chimviet2000@yahoo.fr
Số 6 /  05-09-2001

 
Quê Hương-Phong tục
. Nguyễn Dư :
- Một, hai, ba...chúng ta cùng thề,
Thơ 
. Đan Tâm dịch :
- Yêu Ên - Xa (Thơ Louis Aragon (1897-1983) ***
- Nghiêng trên những chiều ...  ( Thơ Pablo Neruda (1904 - 1973 )
. Nguyễn Hồi Thủ :
- Cánh chim bay
. Hạt cát :
- Cổ tùng

Thơ tiền chiến  : - Buồn thu (Hàn Mặc Tử) / Cuối thu (Hàn Mặc Tử) / Thu Rừng (Huy Cận) / Tiếng Thu (Lưu Trọng Lư) / Khi thu rụng lá (Lưu Trọng Lư) / Thu (Xuân Diệu) / Ý Thu (Xuân Diệu)

.  Nguyễn Tuân  : - Chữ người tử tù
 
Văn ký - Biên khảo

. Truyện Thiền :
- Tắt đèn  (Lời bình của Nguyên Si )

. Hồ Đắc Duy : - Chùa Trà Am

. Miêng : -  Bất chính  ( truyện ngắn)

. Mai Ninh : - Hợp âm trong vùng sân khuất  ( truyện ngắn)

. Hàn Thuỷ : - Đầu thế kỷ 21 : Tin học và Sinh học hội tụ ( Phần 1)
- Đầu thế kỷ 21 : Tin học và Sinh học hội tụ ( Phần 2 : đôi điều có lẽ)
- Đầu thế kỷ 21 : Tin học và Sinh học hội tụ ( Phần 3)

. Bửu Chỉ  : - Tôi phát biểu về Trịnh Công Sơn và những ca khúc phản chiến của anh 

. BS Hồ Đắc Duy :
- Người Thầy thuốc trước giờ lâm chung của bệnh nhân

. Trịnh Nguyên Phước :
- Đạo Phật trước những vấn đề sinh đạo đức (bioéthique)
 

**********

Để vào Trạm Chim Việt Cành Nam, xin dùng dịa chỉ : http://chimviet.free.fr
Trang hình ảnh
***
. Dáng Nét quê hương
. Những nẻo đường
Mục lục tác giả
Biên tập - Hộp thư - Trang bạn
Tìm bài theo tiết mục :
Trang chủ Biên tập  Mục lục tác giả Văn học - Luận
Âm nhạc Lịch sử  Thơ Chuyển ngữ Văn học Nhật
Ẩm thực Ngôn ngữ Thơ Việt Văn cổ
Dáng nét Quê Hương Phóng sự Truyện - Ký - Biên khảo Văn học Ngoại
Dân tộc, Văn hoá học Quê Hương - Phong tục Tư tưởng - Thời đại Văn Hiện Đại
Giáo dục Triết học Phật học
 liên lạc :
chimviet2000@yahoo.fr