Trở về
Tác giả
Thơ thy an
Hạ tàn

hạ tàn nhạt giấc đam mê
lắng nghe bí ngữ vọng về tiếng trưa
lần theo mớ chữ dư thừa
mấy sông nước đục cho vừa lá trôi
lao xao vùng đất lở bồi
thốt ra mấy tiếng miệng môi ngỡ ngàng
ảo mờ thành quách tan hoang
khói sương giăng phủ lỡ làng trần ai
hạ tàn bụi bám chân hài
bước đi lối nhỏ miệt mài cỏ xanh
quanh đi quẩn lại độc hành
âm vang chuông vọng rót lành vào tim
miền xưa đồi núi im lìm
men theo suối nhỏ chạy tìm tâm linh
nghe câu kinh kệ giật mình
lắc đầu tỉnh dậy thình lình mưa sa
hạ tàn gõ tiếng âm ba
nghe đâu một góc ta bà thốt lên
thôi thì vọng ngữ một bên
bên kia là tiếng lênh đênh mây trời
thơ bay theo gió gọi mời
cuộc đi cuộc đến mấy lời dành riêng
ngồi yên dưới góc muộn phiền
lắng nghe tâm định một miền chân như

thy an
09-2020
tặng Uyên Nguyên