Chim Việt Cành Nam
Trở về
Trang chủ
Tác giả
Dã Điền Hoàng Tước Hành

Ðàm Giang phỏng dịch

Lời mở đầu . Tào Thực (192-232) là em của Tào Phi. Tào Tháo và hai người con tên là Tào Phi và Tào Thực, là những nhà thơ có tiếng trong thơ thời Kiến An, Trung Quốc. Bài Dã Điền Hoàng Tước Hành là một trong những bài thơ hay chứa những ẩn dụ tình cảm của Tào Thực.

Bài hành về Con Chim Sẻ vàng ngoài đồng.

Tào Thực.

Ðàm Giang phỏng dịch viết theo quy luật của bài hành nguyên tác.

Cây cao gió gọi sầu
Biển động nổi sóng mau
Trong tay không kiếm sắc
Biếng kết bạn cho nhiều!
Không thấy chim trên giậu
Thấy chim lọt vào lưới
Chủ lưới mừng thấy sẻ
Ta thấy sẻ mà rầu
Vung kiếm chém sạt lưới
Sẻ vàng bay thoát ra
Phóng lên trên trời cao
Lại vòng xuống tạ ơn.

Ðàm Giang
July 30, 2020.

Bài hành tả nỗi niềm bi uất của tác giả phải sống dưới sự áp chế của anh ruột là Tào Phi. Nghĩ phận mình như chim bị mắc lưới. Mộng thoát lưới chỉ là một ấp ủ không thành tựu.

Dã điền hoàng tước hành 野田黃雀行

Tào Thực.

高樹多悲風,
海水揚其波。
利劍不在掌,
結交何須多!

不見籬間雀,
見鷂自投羅。
羅家見雀喜,
少年見雀悲。
拔劍捎羅網,
黃雀得飛飛。
飛飛摩蒼天,
來下謝少年。

Cao thụ đa bi phong,
Hải thủy dương kỳ ba.
Lợi kiếm bất tại chưởng,
Kết giao hà tu đa!
Bất kiến ly gian tước,
Kiến giao (diêu) tự đầu la. (*)
La gia kiến tước hỉ,
Thiếu niên kiến tước bi.
Bạt kiếm sao la cương (võng),
Hoàng tước đắc phi phi.
Phi phi ma thương thiên,
Lai hạ tạ thiếu niên.

(*): chữ giao bộ điểu chỉ loài chim.

Bản chữ Hán và Hán Việt thu từ Trang Thi Viện.