Chim Việt Cành Nam
Trở về
Trang chủ
Tác giả
Thu Phong. Thơ Tào Phi

Ðàm Giang phỏng dịch


Lời Mở Ðầu.

Ngày 25 tháng tám 2020, tức ngày 7 tháng 7 âm lịch năm Canh Tý là ngày theo truyền kỳ thì Ngưu Lang Chức Nữ đuợc gặp nhau. Nhìn lên dải Ngân Hà (Milky Way), chúng ta thấy sao Chức Nữ (Vega) một bên và sao Ngưu Lang (Altair) tọa lạc hai bên của dòng Ngân Hà. Sao Chức Nữ Vega trong chòm saoThiên Cầm (Lyra Constellation), sao Ngưu Lang Altair trong chòm sao Thiên Ưng (Aquilae/Eagle Constellation).

 Sự tích Ngưu Lang Chức Nữ đã được truyền bá trong văn hóa Á đông nhất là Trung Hoa và Việt Nam từ rất xa xưa.

Dưới đây là một bài thơ của Tào Phi (187-226) có nói đến Ngân Hà cùng Ngưu Lang Chức Nữ.

Photo by Hieu Nguyen

Khúc hát xứ Yên 1. Gió Thu.

Tào Phi.

Gió thu ướp lạnh bạc khí trời
Cỏ cây giăng mắc thấm sương rơi
Én về tổ phương nam nhạn lượn
Nhớ chàng xa cách dạ rối bời

Biết lòng chàng thương nhớ quê cha
Mà sao biền biệt vẫn xa nhà
Ðể thiếp đơn lẻ phòng trống vắng
Nỗi nhớ liên miên dứt chẳng ra.

Lệ rơi ướt đẫm cả áo xiêm
Mượn khúc "Thanh thương" tỏ nỗi niềm
Lời ngắn không thể tả cho hết
Ðầu giường vằng vặc sáng trăng êm.

Ngân Hà một dải giữa trời đêm
Ngưu Lang Chức Nữ hằng mong gặp
Vì đâu mình cách trở đôi đàng.

Ðàm Giang phỏng dịch.

July 29 2020
 

燕歌行其一. 秋風

曹丕

秋風蕭瑟天氣涼,
草木搖落露為霜。
群燕辭歸雁南翔,
念君客遊多思腸。
慊慊思歸戀故鄉,
君何淹留寄他方。
賤妾煢煢守空房,
憂來思君不敢忘。
不覺淚下沾衣裳,
援琴鳴絃發清商。
短歌微吟不能長,
明月皎皎照我床。
星漢西流夜未央,
牽牛織女遙相望,
爾獨何辜限河梁。
 
 

Yên Ca Hành Kỳ 1. Thu Phong

Tào Phi.
 

Thu phong tiêu sắt thiên khí lương,
Thảo mộc dao lạc lộ vi sương.
Quần yến từ quy nhạn Nam tường,
Niệm quân khách du tứ đoạn trường.
Khiểm khiểm tư quy luyến cố hương,
Quân hà yêm lưu ký tha phương.
Tiện thiếp cung cung thủ không phòng,
Ưu lai tư quân bất cảm vong.
Bất giác lệ hạ chiêm y thường,
Viện cầm minh huyền phát "Thanh thương".
Đoản ca vi ngâm bất năng trường,
Minh nguyệt hạo hạo chiếu ngã sàng.
Tinh Hán tây lưu dạ vi ương,
Khiên Ngưu, Chức Nữ dao tương vọng,
Nhĩ độc hà cô hạn hà lương.
 

Bản chữ Hán, và Hán Việt trích từ trang Thi Viện.