Chim Việt Cành Nam
Trở về
Trang chủ
Tác giả
Đạt Mộng Đêm Sao

Sóng Việt Ðàm Giang

Đạt Mộng Đêm Sao.

Một dải Ngân Hà đẹp cách nào!
Ngàn sao lấp lánh chiếu trên cao,
Lung linh Chức nữ vui vời đón,
Thấp thoáng Ngưu Lang lộ nét chào.
Đối ẩm cùng trời thỏa giấc mộng,
Dầm sương dãi đất ngỡ chiêm bao.
Căn lều nhỏ bé mình ta chủ!
Vũ trụ bao la quả ngọt ngào.

Đàm Giang
August 04 2020