Trở về
Tác giả
Thơ Khả Tri 
gửi = x

Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi bướm muôn màu về hoa
Gửi thêm ánh trăng …
Đoàn Chuẩn & Từ Linh

Trăng sao tạm x lưng trời
Tim gan phèo phổi x người thế gian
Ý lời x chốn quan san
Ba hồn chín vía x ngàn sát-na

Tình yêu x đến quanh ta
Ghen tuông thù hận x ra ngoài đồng
x về sắc sắc không không
x người năm cũ nụ hồng phôi pha

x đường làng rợp bóng đa
Nắng mưa x cả lên tà áo ai
Tế bào x gắm phôi thai
x duyên x nợ tiễn người sang sông

Thạch Sanh nhắn x Lý Thông
Thằng Bờm x tặng phú ông nụ cười
Kiến x đơn kiện củ khoai
Trang Chu hồ điệp x người chiêm bao

x bầy trẻ hát đồng dao
x tràn cung bậc thấp cao phím đàn
x ai gõ nhịp hò khoan
x thêm lời mẹ ru con muôn đời

Khả Tri