[  Trở Về   ]        [ Tác giả ]
thơ Thiếu Khanh
Bên Ngoài Mùa Xuân
Giả dụ có một quê hương
Giả dụ có một thiên đường
Thì trên thiên đường có mặt thượng đế
Và trên quê hương có mặt tình thương.

Giả dụ đời có mùa xuân
Giả dụ mùa xuân chỉ nở một lần
Còn rất mới nguyên lòng chưa trang điểm
Một lần nhìn nhau cũng đủ quen thân.

Nếu giả dụ rằng anh sinh ra đời
Khô đọng im lìm chỉ một mình thôi
Và em sẽ không bao giờ có mặt
Thì anh vẫn là đất sét hà hơi.

Nhưng anh có đây
                             và em có đó
Thượng đế phủi tay đứng dậy đi rồi
Mình ngẩn ngơ tìm như nguời hành khất
Tình thương như đồng bạc rơi.

Cho nên quê hương
                              hỡi lòng ngơ ngác
Anh đứng trên đời mà vẫn lang thang
Cho nên thiên đường
                              vô cùng cách biệt
Anh sống trong đời rất đỗi hoang mang

Bởi không thấy em 
                              vội vàng kêu gọi
Anh chợt thấy mình trong nỗi bâng khuâng
Mê mãi đi tìm 
                     em quên đáp lại
Anh đợi bên ngoài mùa xuân.

("Trong Cơn Thao Thức" - Da Vàng - Đà Nẳng -1971)