Trở Về   ]
Thơ Tuyền Linh
Lệ đàn
Ta gieo phím ngọc tơ vàng
Bàn tay mười ngón hàng hàng lệ rơi
Đàn trầm dạo khúc âm ba
Sóng xô bão nổi mưa sa cuối trời
Lệ còn chảy mãi chưa vơi
Chưa phai dáng ngọc,chưa mờ lời hoa
Tiếng em vọng mãi canh tà
Ta nghe hơi ấm chuyền qua tơ trời
Chỉ xin em phút này thôi
Rồi mai cát bụi rũ đời quạnh hiu
Còn gì để lại cho nhau
Bước chân viễn biệt ngàn đời cách xa

Cầu xin giấc ngủ mai sau
Còn mang hơi thở những ngày bên nhau
Mộng còn ấm nửa vòng tay
Nghiêng vai còn nhớ chuyện ngày đã qua
Mặc cho trăng khuyết trăng tà
Vầng trăng xẻ nửa vẫn là vầng trăng

Ta gieo phím ngọc tàn canh
Lệ đàn nhỏ xuống còn xanh ước nguyền

                                 Tuyền Linh
                                   24.9.2010


  Trở Về   ]