[  Trở Về   ]  *  [  Tác giả   ]

Thơ Trần Hạ Tháp
Đ i   đ â u   l o a n h   q u a n h

Dòng xanh trong 
Dần hoá đục
Lục bình trôi
Con nước nổi rều 

Mùa lũ về 
Phận xốp trôi theo 
Trôi nườm nượp 
Bờ sông gió thốc

Chuyện đời xưa 
Ngõ khuất chim kêu 
Hàn sĩ nay
Cung hỉ về triều
Sân rêu cũ dập dìu xe ngựa

Thành phố quen 
Dần hoá lạ
Cà phê đen
Đá nổi tảng ngày
Người ngồi quán 
Cạn ly không đáy

(thành nội Huế.Tháng 10/2010)

K h í   t ư ợ n g   h ọ c   m i ề n   t r u n g
 

Không khí lạnh từ phương bắc 
Áp thấp nhiệt đới ăn theo 
Mưa miền trung dằng dặc

Mưa sụt núi lở đèo
Lũ càn qua chia chác tàn xiêu 
Mưa...Những mùa mưa đục đẽo 

Vai phận nghèo tay nải
Mưa mạ héo hà khoai 
Định mệnh vẫn bòn tro đãi lại...

Nơi cõi lòng thắt eo
Mưa dắt díu nhau sáng chiều
Hở áo rẻ xương sườn nhô biển

Bão lụt trường thiên
Trúc nam sơn đầu nghiêng tóc xoã
Nước lập lờ rừng ngả rều trôi

Xương sống miền trung chống chỏi
Nghe phên dậu nghiến lời 
Gồng đứng bao mùa chơi khí tượng

Trổ mái đâu thấy thái dương?
Níu bầu trời chỗ dựa
Ôm vào lòng tranh nứa quê hương

(thành nội Huế.Tháng 10/2010)

 
V i ế t   k h i   c h ờ   t i n   b ã o  M e g i
(Kính tặng miền trung)
Hụp trong lũ mới biết
Nghèo mênh mông một màu 
Ngồi chờ bão mới hiểu
Nghèo do đâu từ đâu

Nước xô qua đạp lại 
Mái chênh vênh phận người 
Phá nóc nhìn mới thấy 
Treo đu đưa nỗi đời 

Không thấy đất mới nhớ
Sắn với khoai chìm sâu 
Bạn đầu hôm chưa cũ 
Mót thối lặn phương nào? 

Từ miền trung mới thấy 
Lũ chất lên chồng lên
Dầm trong lũ mới hiểu
Mệnh người sao còng lưng

Xuyên ngày đêm mới biết
Mưa đâm tan nát lòng
Nghe sấm rền vẫn hiểu
Mưa mùa này sang năm...

Nhờ sống đời mới biết
Bão có tâm hướng vào 
Lũ chưa qua vẫn hiểu
Bão thay nhau chuyền nhau

(thành nội Huế - tháng 10/2010)
X i n   l ỗ i   n h ó c   đ á n h   g i à y

Cảm ơn chú
Chú nhóc lông bông
Kẻ chuyên nghề đánh bóng bước chân 
Nhờ nhợ láng xi 
Gương soi mặt đàn ông 
Tuyệt kỹ ! 
Xin lỗi giày không lấm
Năm khệnh khạng đôi lần
Tao vốn thường chân trắng
Ê, buồn lòng gì
Gặp cả ngố nè cưng 
Chú gầm bàn thế nhân tồn tại
Vẫn lông bông hôm mai 
Cúi xuống mãi rồi ư
Ai hiểu hơn ? 
Từng mốt giày mới cũ
Menu trên bàn 
Rượu kính ngất ngư 
Ghếch chân đời ân tứ ban cho 
Bí tất ổ chuột chù 
Ai nín thở
Nếu không là chú
Lại xin lỗi lần nữa
Cuộc hiếm hoi tao ngộ
Rất không ngờ 
Cả ngố gặp lông bông
Nụ cười buồn 
Nhưng chú hiểu không?
Đánh bóng bước chân 
Tao chả có duyên phần 

(thành nội Huế.Tháng 10/2010)