Trở Về   ]

Thơ Phanxipăng
ĐIÊU KHẮC

1
Ai tạc vành trăng lên trán đêm ?
Vàng sa từng rẻo kéo lòng nghiêng
Xiêm y óng ả lơi tình tứ
Ánh sáng trườn theo nhịp lục huyền.

2
Ai tạc cánh cò xuống ca dao ?
Lội triền phèn mặn, lặn bờ ao
Quẩn chân vướng tréo ngang lưới nguyệt
Vùng vằng mổ nát cả chiêm bao.

3
Ai tạc sông nhung vào núi gấm ?
Mái chèo khoắng dậy sóng Nam Ai
Đôi bờ cây thắp nhang chiêm bái
Ba sinh trôi một tiếng thở dài.

4
Ai tạc em vào phiến tim tôi ?
Tôi tạc thơ lên áng mây trời
Nhỡ mai duyên số rờn rờn lạnh
Vạn chấm đau ngời nhỏ nhẻ rơi.