[  Trở Về   ]          [ Tác giả ]

Thơ Đỗ Đình Tuân
Cây quế giữa rừng
Lão quế tuỳ phong hương thạch lộ
                                Chu Văn An
Muốn cho biển lặng sóng yên
Giúp nhà vua vững con thuyền an dân
Thày dâng "thất trảm sớ" văn
Xin vua chém bảy nịnh thần hại nguy
Nhà vua không ngó ngàng chi
Bèn treo mũ áo thày đi về làng
Trong triều ngoài quận bàng hoàng
Lời thày như tiếng sấm vang động trời.

Phượng Hoàng ơi ! Phượng Hoàng ơi !
Bảy trăm năm ấy bao thời đổi thay
Ngày nào thày trở về đây
Hoá thân làm một áng mây bên đèo
Núi xa thành bức tranh thêu
Suối rừng hoa nở chim kêu bốn mùa
Nhà tranh vách đất đơn sơ
Một phên cửa liếp khép hờ quanh năm
Bóng hoè xanh mát trước sân
Hương sen hương quế như gần như xa
Ve kêu én liệng quanh nhà
Ngày xuân trời cũng la đà như say...

Thân nhàn nhẹ áng mây bay
Chén trà trang sách vui vầy sớm trưa
Đời nghèo đạm bạc muối dưa
Lòng thày đâu tạnh gió mưa nỗi đời
Nhớ Tiên hoàng giọt lệ rơi
Thương dân bạc tóc thày ngồi ngẫm suy
Mừng khi vận nước lại về
Tiếc thân già có ích chi bấy giờ
Gửi lòng vào những câu thơ
Nỗi niềm cho đến bây giờ vẫn thương !...

Phượng Hoàng gửi lại nắm xương
Danh thày mãi mãi thành hương núi rừng
Thày như cây quế ngát lừng
Đã thơm thì quế giữa rừng...càng thơm.

                     Tháng 1/2006