[  Trở Về   ]

thơ Bùi Thụy Đào Nguyên
Tình đầu 
Ngày em lấy chồng 
Sóng bủa bên sông 
Bằng lăng rưng rưng, 
Tím loang nỗi nhớ.

Tôi nằm nghe cỏ
Thầm thỉ hỏi nhau
Chuyện cò lao đao,
Chớp đời hụt gió …

Từ xa đò nhỏ
Bỏ đó, bỏ đăng*
Chốc đã mười năm,
Trải bao bến chợ

Nhiều đêm trăn trở
Lòng nhớ đến ai
Đâu làn tóc mây,
Mà hoa vội tím!

Chiều nao qua bến 
Gọi thời tuổi thơ
Bằng lăng tím bờ,
Vin bông thêm nhớ

Gió lùa đồng cỏ,
Đò nhỏ xưa đâu ?
Cò trú phương nào, 
Nắng mưa có lạ ?

Thương người nhặt lá
Thả xuống dòng sâu
Tìm đó dãi dầu,
Thăm đăng gãy vỡ

Trở về góc chợ
Kết lại tình đăng 
Hỏi ai, mùa xuân 
Đến chưa bên đó ?…

Bùi Thụy Đào Nguyên 
* 2 dụng cụ bắt cá đan bằng tre