Chim Việt Cành Nam             Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ] 

Thơ Vũ Quyên
Có phải em về giữa chiêm bao
Có phải em về giữa chiêm bao
Giữa bờ hương cũ mộng Xuân đào
Ta vươn tay vói nghìn âm lặng
Phận ốc mượn hồn đã xanh xao

Có phải em về giữa chênh vênh
Trăm năm khép ngõ bóng đổ ghềnh
Tàn trăng viễn xứ loang màu tóc
Níu giấc mơ thầm dỗ  buồn tênh

Có phải em về giữa hư hao
Bút cùn nhoẹt cạn nét đảo chao
Câu thơ tươm máu về tâm thất
Dòng nghẽn đường tim nỗi khát khao

Có phải bên bờ mắt đỏ trông
Nghìn câu hò hẹn nát chuyện lòng
Xuôi bờ mộng mị tay chèo mỏi
Con tàu trôi dạt nẻo thu không

Quê hương một giải đẹp ân cần
Trong tim đồng vọng nhịp phân vân
Từ trong tiềm thức mòn dặm mỏi
Tiếng gọi trùng phùng vẫn còn ngân

Vũ Quyên
Trung Thu 2003[ Trở Về  ]