Sao nhiều người mẫu Trung Quốc trong show Victoria's Secret? - Trịnh Thanh Thủy - Chim Việt Cành Nam  - Chim Việt