Vượt qua thời-mặt-nạ ? - Trần Hạ Tháp - Chim Việt Cành Nam