Trả lời ông Phú Trường 'Một quyển sách hoành tráng bên ngoài, sơ sài bên trong', bài đăng trong CAND điện tử  - Phạm Trọng Chánh - Chim Việt Cành Nam - Chim Việt