Ba trích ghép trường ca Đỗ Quyên: Những bài thơ; Tình tự; Ái ân - Đỗ Quyên - Chim Việt Cành Nam