Tản mạn xung quanh một cuộc tọa đàm về văn chương Tự Lực Văn Đoàn - Đào Tiến Thi - Chim Việt Cành Nam  - Chim Việt