Mùa thu sang / Nhạc : Quốc Lâm / Thơ : Thúy Nga, Minh Cầm / Thể hiện : Trọng Thành - Chim Việt Cành Nam