Chim Việt Cành Nam         Trở Về   ]

"Ngày nay  kẻ ngoài đường, phân nửa là quỷ, phân nửa là người, chẳng qua là cậu nhận không ra đó thôi !"
( Trích "Huyền Quái Lục" của Ngưu Tăng Nhụ )


  Trở Về   ]