[ Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Trần Hạ Tháp
Bóng mát tàn cây  
&  bóng tối tán dù
 
(tặng Đ T và M.T)
1/
Tổ-tiên-anh-linh-tàn-cây-cổ-thụ
Bão ngàn năm không đổ 
Tự-lột-vỏ-vong-nô 
Rướn thân trên huyết-lệ-chảy-khô-lòng 
Hậu duệ hàm ân
Chung khổ vui dưới tầng đổ bóng 
Có lẽ nào?
Còn lẽ nào... 
Trăm họ mãi qua phân...

2/  
Cây chắn sét-giáng-lên-đầu-thân-phận...
Không gãy gập còng lưng
Ai mãi nhen thù hận..?
Vẫn kinh qua cây trụ cõi dương trần
Về-đậu-cành-Nam
Từ muôn thu chim-Lạc-giọng-lầm-than  
Nhưng dẫu hót...
Chim vẫn hót !
Với-tiếng-lòng-bất-hoán 

3/
Bóng-mát-tổ-tiên-còn-khảm-chỗ-ngồi
Bón-xuống-đất-tốt-tươi
Quà lưu niên vạn đại... 
Là-máu-xương-thay-căn-phận-tôi-đòi
Bóng-mát-lên-ngôi...
Bóng-mát-không-phải-là-bóng-tối
Có nghe không ?
Còn nghe không ? 
Lời-đất-thiêng-quát-hỏi...

4/
Có những tán-dù-mọc-ngang-ổ-bụng 
Lửng-lơ-không-đất-đứng
Gần-nhưng-rất-xa 
Những tán-dù-đoạn-gốc-vong-căn
Tất-cả-cho-một-mình
Che chưa-hết-dưới-bàn-chân-gốc-rạ 
Tán tay cầm..
Những tay cầm...
Mộng-choán-cả-mênh-mông 

5/
Như những-chiếc-hang-che-thân-trên-đất
Chả thấy gì khi ngước mắt 
Phủ-quyết-tàn-cây-xanh 
Những tán-dù-bỏ-tổ-tiên-khuất-mặt...
Hủy-báng-bóng-râm 
Những tán-dù-dương-khoảng-tối-u-minh
Nhưng còn đó !
Vẫn còn đó... 
Bóng-sử-Việt-trùm-cao-trên-ảo-ảnh... 

6/
Tổ-tiên-da-mồi-tàn-cây-ngàn-tuổi
Hậu duệ mãi đầy vơi 
Trộn lẫn khóc cười
Dòng nhựa lòng còn rỉ xuống nào nguôi...
Tàn cây mòn mỏi
Tàn-cây-run-vịn-gió-giữa-chừng-trời
Có thể nào..?
Không thể nào...
Hạt giống cũng tan rơi

(thành nội Huế-13/9/2014)
Trần Hạ Tháp