[ Trở Về  ] 

1

 ĐỎ TƯƠI CÂU ĐỐI, XUÂN TƯƠI TẾT
VÀNG THẮM CHẬU MAI, TẾT THẮM XUÂN

2
 

TRÊN ĐẤT, GIỮA TRỜI,
THUYỀN LÀ NGỰA;
TẾT NGỰA, NGỰA BAY,
TRÔNG ĐẢO VIỆT

NGOÀI KHƠI, DƯỚI BIỂN,
NGỰA LÀ THUYỀN;
NĂM THUYỀN, THUYỀN LẶN,
ĐUỔI GIẶC TÀU


29 & 30-01 HB14 [2014]
(29 & 30 tháng chạp Quý Tị, đón Tết Giáp Ngọ)
TRẦN XUÂN AN