[ Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Trần Hạ Tháp
Ánh sáng đến từ phương đông
(tặng Nh. Nguyên)
1.
Thường trú tán cây 
Từ khước ngai vàng
Dựa Không 
Lưng thẳng hơn lưng cội bồ đề 
Tam muội soi vòng vũ trụ 
Cây và Người cai quản cõi-vô-ưu

2.
Rời bỏ cung son
Bình bát vô thường 
Vốc tay
Kinh Kim cương tạ nghĩa ân đời
No đến ba ngàn năm sau
Ngộ về mê và mê về lẽ ngộ

3.
Vải cũ tứ thời
Vá từng manh nhỏ
Che thân
Gió vô minh khâu chỉ ta bà
Phần phật bạc màu trần cấu 
Rách te tua phơi mở quả-tim-Người 

4.
Lang thang hành cước
Tự gội nắng mưa
Chân trần
Cúi xuống từng con sâu cái kiến
Giọt nước vô vàn sinh linh
Huệ nhãn quà-niềm-tin toàn nhân loại

5.
Lục đạo quay vòng
Ngón-tay-mặt-trăng
Kiến tánh
Chỉ thẳng vào mênh mông sinh tử
Gậy chư tổ mãi học theo
Rượt tư tưởng sát-na-chờ-tan-mộng

(thành nội Huế - 10/2013)
Vũng ly mỗi ngày 

1.
Bắt ấn ly thuỷ tinh
Hoàng hôn vô-niệm-xứ 
Soi
Diện-mục ngày qua...
Sủi bọt 
Vũng mặt đời người úp sấp bản-lai

2.
Mầu hổ phách nọc rắn
Chất nêm gia vị ngày
Rót
Trước khi chảy tan...
Chúc tụng 
Tự hút lấy phần nghiệp-căn đá nổi

3.
Bật lên ánh lửa mọn
Cây nến trước lục-căn 
Châm
Tàn thuốc tạng-thức...
Hoả hoá
Vãi lên đất mọi ngôn từ của dế 

4.
Là chiếc gương chiếu yêu
Vẫn chưa từng lau giẻ
Hiện
Bảy sắc cầu vồng...
Khúc xạ
Cuộc hoá thân từ lung linh vàng mã

5.
Sắp ống kính thiên văn
Chổng lên nóc trần cao 
Nhập
Cảnh-giới thiên hà...
Mũi tên 
Miệt mài chảy về dòng sông toa lét 

6.
Bưng lên cốc lanh canh
Băng tan dần bọt mộng
Cặn
Thế giới còn ly...
Đĩa không 
Đã tiếp-dẫn chúng-sinh qua thực quản

7.
Trèo ra khỏi miệng ly
La Nausée và Jean Paul Sartre 
Chào
Đâu mái nhà xưa..? 
Phiêu diêu 
Lần chuỗi hột thời gian không khuyến mãi

(thành nội Huế - 1/10/2013)
 
Lối mòn tâm bão 

1.
Miền trung treo mình tâm bão
Đời cha ông
Và mãi đến mai sau...
Uằn xương sống
Sợi căn phần lơ lửng 

2.
Lũ lụt mệnh đời hụp lặn 
Giữa mênh mông
Gió xốc ngược linh hồn 
Kẻ co gối...
Đu mái nhà phao nổi 

3.
Khoai lúa hai mùa bòn đãi
Người lưng còng
Cống nạp phía thiên tai
Cúi thêm nữa...
Thấp ngang tầm cỏ dại 

4.
Miền trung cõi người thắt bụng
Chắt chiu từ
Mủng cám tới vờ rong
Cùng gia súc...
Lớn lên niềm hy vọng

5.
Miền trung hai đầu nặng thúng
Mẹ đòn triêng
Oặt ẹo nhịp vai sần
Mồ hôi rịn...
Thành dòng trôi đổ biển

6.
Thửa cày của cha vá miếng
Đất xới lên
Muôn thuở lãi phần rơm
Xót phận mọn...
Khô loài hoa điên điển

7.
Miền trung ngẩng trời gió hú
Cúi xuống chân...
Đất kham khổ muôn phần 
Còn gì nữa?
Hồn quê ơi... khát nắng!

(Huế - chờ bão Hayan 10/11/2013)