[ Trở Về  ]            [ Tác giả ]
Thơ Hoàng Quý
Và chúng ta 
hãy cùng cài băng tang lên ngực 
 

Chim hồng đã về trời 
Đại tướng đã về trời 
Mãi mãi Người là Đại Tướng của Nhân Dân 
Và chúng ta 
Hãy cùng cài băng tang lên ngực! 

Giòng Lệ Thủy chiều qua 
Sau cơn bão chưa kịp trong trở lại 
Những cơn bão trời rồi sẽ qua đi 
Sông sẽ lại xanh 
Nhà mái sập sẽ còn làng còn nước 
Những cơn bão gớm ghê hơn 
Thổi lạc lõng mà bao lần tan tác 
Nhiều khi không từ trời... 

                              Nhưng
Cái chết sẽ cũng bất lực 
Trước tài năng và đức lớn của ông 
Mọi trò chơi bất lực 
Vì ông là Đại Tướng của Nhân Dân 

Người ta sẽ mãi nhắc Điện Biên 
Người ta sẽ không quên Mùa xuân Đại thắng 
Nhà chép sử còn trở lại nhiều lần rừng thiêng Khuôn Mánh 
Các vị tướng khắp thế gian còn đi tìm câu trả lời về đội quân áo vải chân trần lạ kì 
Sau cuộc chiến kẻ thù đến tìm ông 
Và nhận lại từ ông ánh nhìn nhân ái 
Nhân dân kính yêu ông vị anh hùng vĩ đại 
Ông mãi thuộc về non nước Lạc Hồng 
Ông mãi mãi là Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ông thuộc về nhân dân! 

Chim hồng đã bay đi
Đại tướng đã ra đi
Hãy ngẩng đầu đặt bàn tay lên ngực trái 
Ta sẽ nghe tiếng dội trái tim 
Trong tiếng dội hào hùng Tổ quốc 
Và chúng ta 
Hãy cùng cài băng tang lên ngực! 

TP. Vũng tàu, đêm 4/10/2013