[  Trở Về   ]

Thơ Trần Chấn Uy

Hãy lớn lên đi chàng trai Việt
(Tặng con trai Trần Minh Hoàng) 
Khi con ra đời
Đất nước đã bốn ngàn năm
Nhà Trần ta đã khắc vào lịch sử
Những Đông bộ đầu,Bạch đằng giang
Bến Chương dương,cửa Hàm tử.
Những chiến công khiến giặc kinh hồn bạt vía
Lập nên một quốc gia thái bình thịnh trị
"Xã tắc đôi phen bon ngựa đá
Non sông nghìn thuở vững âu vàng" *.

Cha ước mong
Sẽ đến một ngày
Con soạn
Binh thư yếu lược
Viết hịch tướng sĩ
Nối nghiệp lớn
Của tổ tiên
Quốc Công tiết chế
Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn.

Cả dân tộc ta không muốn
Nước Việt cứ nghìn năm gươm giáo
Máu dân lành đẫm ướt đất cha ông
Nhưng gặc giã còn lăm le ngoài biển đảo
Chiếm từng tấc đất biên cương.

Con là dòng dõi tiên rồng
Hậu duệ Trần triều oanh liệt
Ba lần đại phá giặc Nguyên
Hào khí Đông A
át cả vầng nhật nguyệt.

Con ơi nước Việt
Chưa mấy thời yên ả
Hết thù trong lại giặc ngoài
Cha từng thức suốt những đêm dài
Đọc cạn từng trang sử máu.
Tổ quốc ta bốn nghìn năm giông bão
Đất quê hương chưa lặng gió bao giờ.

Hãy khắc lên trời xanh những câu thơ đuổi giặc
Hãy cầm chắc thanh gươm giữ nước
Chẻ núi ngăn sông, chém bay đầu giặc .
Hãy lớn lên đi hỡi chàng trai Việt
Hậu duệ của Quốc Công tiết chế
Chàng trai trẻ
Trần Minh Hoàng.

*Thơ Trần Nhân Tông