Trở Về   ]
Thơ Tuyền Linh
Sầu Đông
Lặng nhìn cây lá tả tơi
Sương đan tuyết chắn khung trời quạnh hiu
Lòng ta cám cảnh tiêu điều
Nửa thương phận bạc, nửa ngùi trời mây
 
Gio về đâu, lạnh thấm đầy
Hồn tương tư cũng bủa vây bến tình
Dường như ai xé con tim
Lạnh hương án cũ, vỡ bình hoa xưa
 
Nhớ thương nói mấy cho vừa
Sầu theo đáy huyệt vẫn chưa hết sầu
Trời Đông tan tác một màu
Hồn bay lãng đãng biết đâu bến bờ
 
Tử sinh là chuyện của trời
Mà sao giọt lệ không chờ bỗng sa
Em về cõi ấy Ta bà
Sáu đường ba nẻo đã là phận cam
 
Ta ngồi đối diện mùa Đông
Chín phương trời cũng vô thường quanh ta
Ngậm ngùi giọt lệ xót xa
Trăm cơn bấc lạnh lùa qua phiên buồn
                   16.12.2012
 
Bão Rớt

          nén nhang cho hiền thê
 
Ô hay, trời đã sang mùa
Mà nghe bão rớt đâu ngoài mái hiên
Chập chờn nửa tỉnh...nửa điên...
Rượu thơ đầy túi, ướt mềm châu sa
 
Trăm năm hạnh phúc, đâu nào ?
Đông, Xuân, Thu, Hạ mình soi bóng mình
Xác xơ cây đã nặng cành
Chim non chiêm chiếp trên nhành khẳng khiu
 
Nhìn chim ta những ngậm ngùi
Cõi Âm Ty ấy bây chừ ra sao ?
Hồn thiêng em có vút cao
Về nghe con trẻ reo chào mừng Xuân
 
Cho em thanh thản cõi phần
Thì ta cũng sẽ yên lòng phận ta
Trăm năm hạnh phúc, đâu nào ?
Nhớ nhau tìm ánh trăng rằm mà mơ
 
Trong ta còn chút hương thừa
Xếp tàng y lại cũng vừa nhớ thương
Ô hay, trời đã vào Xuân
Sao nghe bão rớt triền miên nẻo trần ! ?