[ Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Trần Hạ Tháp
Cu cườm 

Nội thành khuya khoắt
Nghe tiếng cu gù hàng xóm 
Lộn đêm thành ngày gáy vống 
Bụi tre ngôi miếu đâu còn?

Chiếc lồng che sương trùm áo
Tiếng gù chả thấu trăng sao
Mây trắng trời xanh gài ảo
Lưu trong ly nước gội đầu...

Ô hay hoài âm đồng ruộng?
Bản lưu-chiểu-thực bên cồn
Phiên-bản-gáy-gù đêm rộn
Loay choay ngậm hạt thóc tròn

Nội thành thức giấc
Vớ vẩn âm tràn lạc giọng 
Mỗi ngày treo mòn ngất ngưởng
Nhớ chi mày? Hỡi cu cườm...

Cõi khói rạ rơm còn vương?
Quên đi cây đa làng thôn
Chừng nghe bên sân hàng xóm 
Thâu đêm nghẹn hợp-âm-lồng 

(tháng Giêng, Quý Tỵ - 2013)
Trần Hạ Tháp