Chim Việt Cành Nam                                                                                                                            [  Trở Về   ]

Thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao
HƯ KHÔNG

Bồng bềnh ẩn hiện bóng ngư ông
Neo chiếc thuyền nan giữa bến sông
Rộn rã thả câu trong quạnh vắng
Lao xao buông lưới giữa mênh mông
Chập chờn cõi ảo mù sương bạc
Thấp thoáng bờ chân rạng ánh hồng
Muôn đợt sóng vàng loang nước biếc
Dập dồn khuất nẻo chốn hư không.
 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Virginia, USA)