Thơ Từ Sâm
Tiếng rao chổi trên phố

Chổi ... đơ...
tiếng rống như con bò bị chọc tiết
vạt cỏ cuối cùng đã hết

dắt người mù đi là một người mù
dắt một người mù là một người mù nữa
như kiềng ba chân
dật dờ trên phố

cửa kính đẩy tiếng rao dội ngược ra đường
va vào trưa nát vụn

đám người mù dừng - lắng tai nghe
tiếng ro ro máy lạnh - ngỡ tiếng ve

chổi ... đơ...
vác rừng trên vai
nắm chặt rừng trong tay
sợ rừng bị đánh cắp

bỏ qua đèn đỏ đèn xanh
không cần mặt trời
không sợ mất mặt trăng
người mù tự do trên phố

chổi... đơ ...
tiếng rao càng dần to
như trút được gánh nặng

Nha trang- chủ nhật cuối tháng 9 -2010