Thơ Từ Sâm
Sự xa xỉ của phở
Kính tặng nhà thơ T.P
Trẻ cậy cha già cậy con (tục ngữ)
Tuổi 80
anh , tôi
và buổi sáng

anh thưởng thức sự xa xỉ của phở
tôi nghĩ về anh và những đứa con

chúng nằm thảnh thơi trên giá
nâng niu trên tay người

tuổi 80
anh nghĩ về sự xa xỉ của phở

bòn rút từng sợi tóc xanh
cào mòn đêm
cạn lần nhà chuyển chủ

tuổi 80
anh lặng nhìn sự xa xỉ của phở

tuổi 80
tôi nghĩ về anh
anh nghĩ về buổi sáng

những đứa con - khúc ruột của anh
chúng lấy đi miếng ăn cuối cùng
chúng giăng bẫy đày đọa nhịp thở
anh xa dần sự xa xỉ của phở

những đứa con vẫn lần lượt ra đời

tuổi 80
tôi tựa vào anh
anh dựa vào buổi sáng

anh lãng quên sự xa xỉ của phở
tuổi 80...

Nha trang - tết canh dần 2010