Thơ Từ Sâm
Cánh đồng ký ức
Thương nhớ về Nguyệt Áng*
1-Cánh đồng ký ức

Trên cánh đồng tôi hóa trẻ chăn trâu
tóc cỏ bời xanh tóc người thấm bạc
cỏ vươn lên trời
người xuôi về đất

đồng cô đơn - chớp một cánh cò
nước đục sao thân cò gầy rạc?(**)
dấu chân cò
dẫm lên dấu chân tôi thưở trước
không tìm nổi một con cua con ốc
cò gắp lên
từng mảnh tuổi thơ tôi

2-Giao mùa

tôi - con chim - nhặt thóc vãi đồng người
cánh đồng - tôi - mẹ chưa kịp hái

chiều đánh rơi tiếng cuốc kêu ngoài bãi
chưa kịp phù sa
mùa đã giao mùa

Quảng Bình cuối thu 2008
(*)T. Nguyệt Áng , X. Tân Ninh, H. Quảng Ninh, T. Quảng Bình
(**) đục nước béo cò -ca dao