Thơ Từ Sâm
Cà phê một mình

Ngồi trong sương khói chiều tà
Cà phê từng giọt ngỡ là giọt sương

Giọt vui -chưa đến đã tàn
Giọt buồn-khóc với tiếng đàn lạc dây
Giọt đau - ngày tháng hao gầy
Giọt cay - nước mắt những ngày chia xa

Ngồi trong sương khói chiều tà
rơi em - từng giọt - đời ta - một mình