[  Trở Về   ]  *  [  Tác giả   ]
Thơ Trần Hạ Tháp
Đòn triêng của mẹ
"Một đời bạc tóc vì con"
"Còn triêng còn gióng thì còn mẹ quê"(*)
Người đến hai xương sống
Dọc và ngang
Nhưng mẹ đâu cần ca tụng

Xương sống ngang cong oằn
Chiếc đòn triêng 
Trĩu ưu phiền mưa nắng

Lớn lên những đứa con 
Đứa làm mưa làm gió...
Lời đại ngôn ? Tắt trước mộ nhang tàn

Đứa hoá trang
Mua và bán thiên đàng
Mẹ vẫn nằm cồn cỏ rậm trần gian

Đứa ướt mặt mưa nhoà 
Gói tài hoa tất tả
Ôm lòng đêm đi dưới lá thu sang

(thành nội Huế - tháng 03/2011)
(*)Câu hò miền Trung