[  Trở Về   ]  *  [  Tác giả   ]
Thơ Trần Hạ Tháp
L ờ i   k i n h   t h i ê n g   h ạ t   g ạ o

Mẹ ra đi nhiều năm
Cối và chày để lại
Vốc từng nạm qua ngày
Con xay giã 
Hằng đêm dài trên giấy

Lắng nghe xa 
Ngàn vạn dặm trăng mờ
Tiếng cối chày vô âm
Bên ao nhỏ 
Lộn sòng mây thương cẩu (*)
Gạo sủi tăm
Vo vào om nước cáu...

Người xưa đâu?
Đo khoảng rộng câu hò 
"Trắng tròn hột gạo trên tay"
"Sạch trơn mà giã, đừng vay nghiệp đời"
"Lửa rơm nấu nước mưa trời"
"Vo chi bến đục uổng nồi đồng quai"(**) 

Mẹ ơi mẹ..!
Xin vốc chút đức lành 
Gạo vẫn trắng dù không đêm thanh 
Ngửa áo bọc
Trên cỏ-khô-lấp-lánh 
Con bòn mót?
Thưa, vâng! 
Những câu-hò-không-lặn

(*)thơ Đổ Phủ: "Thiên thượng phù vân như bạch y/Tu du hốt biến vi thương cẩu" - Đám mây nổi trên trời có dạng như cái áo màu trắng, bỗng chốc biến ra hình con chó lông xanh. 
(*) Một câu hò dân gian Trung Việt.
 

(thành nội Huế, 06/01/2011)
Q u à   l ỡ   t a y   K h ổ n g   T ử 
Kẻ dọc đường gió bụi 
Mòn gót chu du viếng đủ sân rồng
Tài kinh bang tế thế
Con đại bàng vỗ mộng xuân thu
Cụp cánh xuống...
Cúi chờ ơn trướng phủ
Cầu chức quan vạn dặm
Bỏ quê hương nước Lỗ không nhìn
Thịt chia phần (*) đâu phải quả tim
Khi tỉnh ngộ?
Là ngày phô tóc trắng... 
Tiểu tử đón đường thánh nhân 
Hạng Thác (**) đầu xanh 
Câu hỏi phải đành khất nợ
Chuyện trước mắt sao quên
Ai mới là kẻ bâng khuâng
Xe dừng lại bên thành
Tan mộng... 
Ba lần khâu bìa sách (***)
Đọc kinh Dịch ngày kia biến sắc
Đại nhân hay vĩ nhân
Gì còn lại?
Sau hoàng-hôn-được-mất
Thuyết tôn quân
Đánh bóng ngai vàng
Khẩu nghiệp mấy ngàn năm đeo đẳng? 
Quà lỡ tay trao... 
Bạo ngược tung hoành
Run rẩy trước long nhan
Những thần tử cúi đầu cam mệnh
Khổng Tử cuối mùa về bến
Dạy đời gì...
Khi hát khúc kinh Thi

(*)Khổng tử, họ Khổng tên Khâu làm quan nhỏ nước Lỗ, bỏ quê hương ra đi vì miếng thịt lễ không được chia phần.
(**)Hạng Thác thần đồng đón đường hỏi vài ba câu khiến Khổng tử bí lối, phải khen - kẻ sinh sau đáng sợ - "Hậu sanh khả uý".
(***)Khổng tử về già mê kinh Dịch, sách không rời tay phải ba phen khâu lại giấy bìa.

(thành nội Huế - tháng 01/2011)
 
Chạp

Đất sét chân ngày đồng nội
Mưa bay đứt nối 
Sa mù
Vén cỏ phủ lòng tổ mộ
Nghe trong gió
Rộ khóc cười
Cỏ may găm lời 
Ai hỏi...

Tự sự cuốc

Vác vai 
Lưỡi khuyết mặt trăng
Mòn
Bao thế hệ 
Dương trần đi qua
Có chim xưng tụng 
Tình ca 
Ừ, thì "cuốc cuốc" nắng qua mưa về 

Tỉnh

Hạt phân 
Rơi xuống trán
Cánh vỗ 
Chim bay rồi
Dưới tán cây 
Gió nổi
Mộng 
Sao còn chưa thôi?

(thành nội Huế - mùa chạp 2011)