Trở Về   ]
Thơ Trần Hạ Tháp
Truyền chân  côn trùng   Kêu
Ễnh ương liên khúc
Đổi màu 
Biến da theo thời tiết

Bám
Bò sát khái niệm  
Chân rít 
Loài cuốn chiếu duỗi thân 
  
Đậu
Trầm tư gián ngày   
Vểnh râu
Góc bếp nhà định vị

Nhầy 
Biểu đồ ốc sên
Sạch lá
Đường đi qua của lưỡi
  
Đêm 
Sầu bi giọng vườn 
Ri rĩ 
Kẽ thời gian rêu mọc

Ngày
Lưu loát cung quăn
Miệng cống
Dòng ký sinh chánh quả
 

 
(thành nội - Huế)
Trần Hạ Tháp
 

 [   Trở Về   ]