Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]

Thơ Vũ Tiến Lập
 
 
mật ước

gió thôi dọa dẫm
mùa xuân đang mọc
mật ước sầm uất trên tàng lá
mặn nồng khí vị cô liêu
thấy nhau bằng xa cách
đá núi bạc mầu
vạn đời miên mật
giòng sông đã hiến thân vào sa mạc
nuôi chín hạnh từ
cho bình nguyên rạng rỡ
tháng tư trở về
tâm tư dốc ngược
xanh thẫm trời blue bonnet
bất giác muốn ôm những bàn tay
đã cho nhau trìu mến
 

  Vũ Tiến Lập
 


Trở Về   ]