Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]

Thơ Vũ Tiến Lập
 
 
nhỏ nhiệm

ngôn ngữ chẳng tương phùng
tiếng mưa xé rách không gian
tháng chạp lẻ loi buồn
rớt vào trí nhớ thầm kín 
nhỏ nhiệm 
khi nhìn ta bằng tri giác tuyệt luân
như hiểu ra khối mô hình 
mênh mông không hình hài tướng mạo 
chốn duy nhất
bản ngã
là thỏa mãn những tham vọng mong manh
chừng bắt dược cũng là lúc xa lìa

lý trí đồng lõa với mê lầm
như hồng ân và lợi dưỡng
 

  Vũ Tiến Lập
 


Trở Về   ]