Chim Việt Cành Nam             Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ] 

Cùng Đợi Chuyến Em Về
 
Tôi đợi em về cuộc đất chung
Và nghe tiếng dế nỉ non cùng
Nhìn màu trăng ẩm cùng sương cỏ
Biết vẫn còn nhau ở Cuối Cùng

Tôi đợi em về để kể nhau
Bên kia đồi cỏ rực hoa đào
Thời gian không còn hư hay thực
Vì hương len vào mộ bia nâu

Tôi đợi em về thung lũng xưa
Để mỗi chân dung mỗi giọt mưa
Chồi thông vừa mọc bên dòng thác
Lung linh trong những hồi chuông đưa

Tôi đợi em về cùng chuyến xe
Bát âm, nhã nhạc chẳng cần theo
Hai đứa hai vầng mây tro bụi
Trong tro có nến và kinh reo

Tôi đợi em về, khác mọi khi
Lần này sẽ mãi mãi trời chiều
Một chỗ đầy hoa tươi thay đổi
U tịch, nhưng không buồn quạnh hiu

Tôi đợi em về. Em sẽ về
Như mọi loài trong vòng tử sinh
Thời gian trước, sau, hay bên gót
Cùng nghĩa lứa đôi một kiếp tình

Nghiêu Minh[ Trở Về  ]