Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]

Thơ Vũ Tiến Lập
 
 
gió nõn

nếp gấp lấp kín mặt người
thèm thuồng gió nõn mân mê
vách bóng thần sụp ngã
cưu mang vùng cảm giác
lạc khứ đầu ghềnh
thời gian không thể nhốt
hoa rải một lần đêm thương tích
như ngọn dèn chứng nghiệm
rọi thấu vào hư ảo
và đằng sau nỗi chết
thời gian là hơi thở của hiện tại
thật thể không hai
con chim đã bay qua vùng trời
trên tầng mây hoang tạnh
vẫn nhớ về núi cũ
dừng dể nỗi chết đi hoang

Vũ Tiến Lập
 


Trở Về   ]