Trở Về   ]
Thơ Phan Bá Thụy Dương
TÚY MỘNG DU DU HỀ
 
● Bài cho Diên Nghị.
 
Chung trà chén rượu u minh
thảo trang đường trúc một mình quạnh hiu
sườn non đá dựng hoang liêu
nào hay tâm tịnh sắc chiều mang mang 
hỏi người mài kiếm dưới trăng
ngựa Kỳ ẩn mật hoá thân bao giờ
chim hồng đã mỏi cánh chưa ?


● Bài cho Trần Tuấn Kiệt.
 

Cõi trần thế lỡ đam mê sa đọa
mãi rong chơi người lạc lối quay về
đồng cỏ thấp bập bềnh con nước nổi
thôi sá gì bụi ám áng Kinh Thi
đã biết nhược mộng chỉ là bào ảnh
sao rượu nồng chưa lắng gió cuồng si ? 


● Bài cho Viên Linh.
 

Về đâu cánh hạc chân như
có qua thủy mộ huyết hư chập chờn
người đi sấm vỗ hoàng hôn
nhịp khua long trượng động hồn lửa thiêng
nhập dòng sinh hoá vô biên
biển mê bến ngộ đôi miền tịch lương
bay đi cánh hạc vô thường !


PHAN BÁ THỤY DƯƠNG
[Những Trích Tiên Phiêu Lãng Trong Dòng Thi Ca VN]
 


 [   Trở Về   ]