[ trở về ]
Khúc tình ca xanh
Nhạc và lời : Nghiêu Minh
Tiếng hát: Khắc Dũng
(để nghe hát, xin kiên nhẫn chờ vài giây ...)
 
download -> Khúc tình ca xanh