[ trở về ]
Thôi xin từ giã
Nhạc và lời , Piano : Lê Khắc Thanh Hoài
Tiếng hát: Lê Dung
(để nghe hát, xin kiên nhẫn chờ vài giây ...)
 
download -> Thôi xin từ giã

Lê Khắc Thanh Hoài  & Lê Dung