Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Mùa vải thiều 
viếng Nguyễn Trãi
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
                 ( Nguyễn Trãi )
Dâng viếng Nguyễn vải thiều mùa rộ chín
Hương trầm bay ngan ngát chiều xanh
Vụ thảm án nửa đầu Thiên kỷ trước
Còn dày vò tâm khảm suốt nhân gian

Hương trầm cháy đỏ niềm hận uất
Đâu ly cung ?
Đâu vó ngựa kinh kỳ ?
Sông Thiên Đức đêm buồn sương đẫm lá
Trăng thượng tuần lặn khuất Lệ Chi Viên

Giữa tháng Tám sụt sùi mưa nước mắt
Pháp trường oan vàng úa mây trời
Máu '' tam tộc '' thấm đau hồn dân tộc
"Đại cáo bình Ngô" mở nắng cho đời

Lòng trong sáng thật khó lường mưu hiểm
Chí anh hùng đâu biết đến gian tham !
Đất Nhị Khê rụng rời tai vạ
Trời Côn Sơn lạnh gió oan hồn

Trải biết mấy thăng trầm thời cuộc
Chí ức Trai vẫn rạng soi đời
Tâm ức Trai '' thượng quang khuê tảo '' *
Đến muôn đời vẫn sâu nặng nghĩa nhân .

                                               Bùi Văn Bồng

------------------------------
: Thơ Lê Thánh Tông , trong bài '' Minh Lương '' :
-- ...Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo ...
( Ức Trai lòng sáng như sao khuê )