[ trở về ]
Mặt trời buồn

Nhạc : Phạm Duy
Thơ : Mùi Quý Bồng
Ca sĩ : Thái Hiền

(để nghe hát, xin kiên nhẫn chờ vài giây ...)
Download -> * Mặt trời buồn  *