Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]

Tiếng đờn đêm trăng
Những Nam Ai, Nam Bằng duyên nợ
Phu tướng đi rồi
                             em ở lại với trăng
Cao Văn Lầu trở trăn câu vọng cổ
Lý chiều chiều
                        luyến láy lý cây bông

Du khách xuôi dòng sông Phụng Hiệp
Trăng Vị Thanh mướt gió Châu Thành
Ca " mùi " lắm - nỡ nào trăng nhạt bóng
Cớ gì mây tan mỏng cuối Xà No?

Tiếng đờn kìm, đờn cò
Xuân Tình vương tơ mãi
Câu Bắc, câu Nam
                      da diết Phụng Hoàng thương
Đêm tài tử gió vịn trăng mềm mại 
Trăng rải  mây trắng lóa mặt đường

Đờn réo rắt, lời ca như ánh lửa 
Gió mơn man bờ liễu tóc mây vờn
Em thao thức với làn sương giăng lụa
Đờn theo trăng lưng lửng ánh trời xuân.
 

                     Bùi Văn Bồng